Olen helsinkiläinen puheterapeutti Sirpa Kyheröinen.

Olen toiminut puheterapeuttina lähes 30 vuoden ajan. Tuosta ajasta olen ollut 14 vuotta kunnan palveluksessa ja 15 vuotta yksityisenä ammatinharjoittajana.

Työkokemusta minulla on erityisesti lasten ja nuorten kielen, puheen ja kommunikaation kuntouttajana. Olen kouluttautunut ja perehtynyt monipuolisesti erilaisiin kuntoutusmenetelmiin ja niiden soveltamiseen käytännön kuntoutustyössä.

Tarjoan palveluita pääkaupunkiseudulla koti-, koulu- ja päiväkotikäynteinä sekä vastaanotollani.

 

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä, lievittää ja poistaa kommunikoinnin häiriöitä sekä niihin liittyviä kontaktin, vuorovaikutuksen, kehityksen ja oppimisen ongelmia.

Häiriöitä voi olla kielen, puheen, äänen, syömisen, nielemisen, kuulon, lukemisen ja/tai kirjoittamisen alueella.

Puheterapian tavoitteena on asiakkaan mahdollisimman hyvä toiminta- ja kommunikaatiokyky jokapäiväisessä elämässä. Terapian avulla voidaan vaikuttaa sekä kuntoutujaan itseensä että hänen ympäristöönsä.

SIRPA KYHERÖINEN
Laillistettu puheterapeutti FM

Helsingin yliopisto 1986

Vantaan kaupunki 1986 - 2000

Toiminimi 1999 -

Vastaanotto

Malminkaari 5
3. krs Pientoimistot
00700 Helsinki

040 - 74 64 281

sirpa.kyheroinen(ät)
gmail.com